3 مهر 1397 18:40:33
جلب مشاركت مردم در اقتصاد اولويت اول حوزه اقتصادي است

جلسه ايجاد هماهنگي و يكپارچگي در اجرا و پي‌گيري موضوع‌هاي كليدي برنامه و بودجه كشور با حضور روساي سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها و با سخنان دكتر حميد پورمحمدي معاون اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان در محل اين سازمان برگزار شد.

به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر حميد پورمحمدي معاون اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه اين سازمان در واكنش به بيان مشكلات و موانعي كه در روند واگذاري طرح‌هاي عمراني به بخش غيردولتي عنوان مي‌شود، اظهار داشت: اگر قرار بود روند واگذاري‌هاي امور به بخش غيردولتي مهيا و آسان اتفاق بيفتد، اين مأموريت اساسي را به سازمان برنامه و بودجه كشور محول نمي‌كردند!

وي افزود : مسووليت واگذاري پروژه‌هاي عمراني به بخش غيردولتي با وظايف و اختيارات سازمان برنامه و بودجه كشور تناسب دارد و ما موظف هستيم موانع را برطرف كنيم و به همين دليل يكي از ملاك‌ها و معيارهاي عملكرد مديران، ميزان توفيق يا ناكامي آنها را در اين حوزه قلمداد خواهيم كرد.

وي خاطرنشان كرد كه جلب مشاركت مردم در اقتصاد اولويت اول حوزه اقتصادي است و به صورت جدي پي‌گيري مي‌شود.

دكتر پورمحمدي تصريح كرد يكي از دلايلي كه نمايندگان وزارت دادگستري در جلسات واگذاري‌ها شركت مي‌كنند، اين است كه اگر مقاومتي هست و اگر موانعي وجود دارد با هماهنگي دادستاني‌ها و دادگستري‌ها مرتفع شوند.

معاون سازمان برنامه و بودجه كشور خطاب به روساي استاني سازمان تصريح كرد بايد عينك بدبيني و يأس را از برابر ديدگان به كنار نهيد و با شور و شوق و با در نظرگرفتن روند حساس كشور قاطعانه و استوار گام برداريد.

وي با باين اين كه در واگذاري‌ها، كاربري‌هاي چندجانبه را هم لحاظ كنيد، گفت: گاه شرايطي پيش مي‌آيد كه تغيير اندكي از كاربري پروژه‌هاي مشاركت بخش خصوصي توجيه‌پذير مي‌شود.

دكتر پورمحمدي با اظهار اين موضوع كه توانمندي‌هاي بخش غيردولتي قابل توجه است، با حمايت سران محترم قوا چنانچه موانعي در مسير وجود داشته باشد، امكان رفع اين موانع وجود دارد.Powered by Tetis PORTAL