28 مرداد 1396 14:31:47
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان چهارمحال و بختياري
ميزبان اولين نشست منطقه‌اي توسعه مشاركت عمومي – خصوصي
اولين نشست منطقه‌اي توسعه مشاركت عمومي  خصوصي به ميزباني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان چهارمحال و بختياري برگزار شد.

در راستاي ظرفيت سازي و تبادل تجربيات مديران و كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها و در جهت توسعه مشاركت عمومي خصوصي، امور بنگاهها، شوراها و توسعه مشاركت عمومي مردمي سازمان برنامه و بودجه كشور برگزاري برنامه نشست هاي منطقه اي را در هشت منطقه در دستور كار خود قرار داد.

اولين نشست منطقه اي توسعه مشاركت عمومي  خصوصي به ميزباني سازمان برنامه و بودجه استان چهارمحال و بختياري در تاريخ 1396/05/25با حضور مديران و كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي استانهاي اصفهان، مركزي، يزد و چهارمحال و بختياري با هدف تبادل تجربيات بين استانها و بازديد از پروژه‌هاي واگذار شده و قابل واگذاري استان برگزار شد.

در اين نشست جناب آقاي رستمي رئيس امور بنگاهها ، شوراها و توسعه مشاركت هاي مردمي سازمان برنامه و بودجه كشور از  هدف گذاري صورت گرفته در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي واگذاري 3000 پروژه ملي و استاني در سال 1396 خبر داد.

محمد رضا رستمي گفت: واگذاري پروژه ها به بخش غير دولتي، توزيع مناسب و عادلانه امكانات را بهمراه داشته و لازمست فرهنگ سازي در اين زمينه در سطح جامعه گسترش يابد.

حبيب الله وفايي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهار محال و بختياري در خصوص اقدامات صورت گرفته پيرامون واگذاري پروژه ها گفت: نماينده سازمان استان تاكنون در 82 جلسه كارگروه واگذاري در دستگاههاي اجرايي استان حضور پيدا كرده كه حاصل آن شناسايي 194 پروژه تا سال 1396 بوده است. وي اظهار كرد: غير انتفاعي بودن اكثر پروژه هاي تملك دارائيهاي سرمايه اي استان يكي از مشكلات واگذاري به بخش غير دولتي است.

پيش از برگزاري اين نشست تخصصي، مديران و كارشناسان مدعو از 5 پروژه واگذار شده و آماده واگذاري استان بازديد نموده و نسبت به تبادل تجربيات خود پرداختند.

بر اساس برنامه زماني پيش بيني شده مقرر است برنامه نشست هاي منطقه اي در كشور تا ديماه سالجاري ادامه يابد.


Powered by Tetis PORTAL