1 شهريور 1396 14:57:7
در اولين نشست تخصصي مديران دفاتر تجهيز منابع مالي و توسعه مشاركت شركت‌هاي آب و فاضلاب شهري مطرح گرديد
حدود 2000 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري جديد در صنعت آب و فاضلاب كشور در سال جاري
اولين نشست تخصصي مديران دفاتر تجهيز منابع مالي و توسعه مشاركت شركت‌هاي آب و فاضلاب شهري در تاريخ 24 و 25 مردادماه 1396 برگزار گرديد. 
 
   

اين نشست در راستاي هم‌انديشي و تبادل تجربيات مديران و دست‌اندركاران حوزه تجهيز منابع مالي و مشاركت بخش خصوصي در حوزه پروژه‌هاي زيرساختي آب و فاضلاب و با حضور آقايان رستمي (رئيس امور بنگاه‌ها، شوراها و توسعه مشاركت‌هاي مردمي سازمان برنامه و بودجه كشور)، مهندس جانباز (رييس هيأت مديره و مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور)، مهندس پرورش (مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران)، مهندسي كشفي (مديركل دفتر تجهيز منابع مالي و توسعه مشاركت شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور) و ديگر مديران و كارشناسان مرتبط از استان‌ها و مركز و همچنين صاحبنظران و دانشگاهيان برگزار گرديد.

در اين نشست آقاي رستمي ضمن تقدير از مجموعه شركت‌هاي آب و فاضلاب كه در زمينه توسعه مشاركت بخش غيردولتي در كشور پيشرو هستند، عنوان نمودند كه حدود 70 هزار پروژه نيمه‌تمام ملي و استاني در كشور وجود دارد و از اين تعداد 60 درصد پروژه‌هاي احداث، توسعه و تجهيز هستند؛ با توجه به كاهش سهم اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در بودجه كل كشور ضروريست در راستاي تسريع تكميل اين طرح‌ها به سمت استفاده هرچه بيشتر از ظرفيت‌هاي مشاركت بخش غيردولتي حركت نماييم. در ادامه ايشان اهم برنامه كاري سازمان برنامه و بودجه كشور در زمينه توسعه مشاركت عمومي - خصوصي را در سال جاري توضيح دادند كه شامل موارد زير است:

  • طراحي دوره‌هاي تخصصي آموزشي براي 1000 نفر كارشناس و مدير دست‌اندركار در زمينه مشاركت عمومي - خصوصي مشتمل بر دستگاه‌هاي اجرايي، دستگاه‌هاي نظارتي، فعالان بخش خصوصي و رسانه‌ها. از ميان اين آموزش‌ديدگان چند نفر منتخب بعنوان مروج مشاركت عمومي - خصوصي در كشور انتخاب خواهد شد.
  • مطابق مذاكرات صورت گرفته با صندوق توسعه ملي، موافقت اصولي جهت اعطاي تسهيلات حدود يك ميليارد دلار به متقاضيان بخش خصوصي جهت تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام كشور اخذ گرديده است؛ لذا دستگاه‌هاي اجرايي مطابق مكاتبه‌اي كه از طرف سازمان صورت گرفته است نسبت به معرفي پروژه‌هاي مورد نظر خود اقدام مي‌نمايند تا اقدامات بعدي در خصوص آن انجام گيرد.
  • نظر به موفقيت اجراي پروژه اولويت‌دار اقتصاد مقاومتي با موضوع واگذاري 2500 طرح نيمه‌تمام عمراني ملي و استاني در سال 1395، مطابق دستور رياست محترم جمهور مقرر شده است برنامه كلان  واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام ملي و استاني در پنج سال طي برنامه ششم توسط سازمان تهيه گردد. لذا سازمان تهيه اين برنامه و تعيين اهداف كمي آن را با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي در دستور كار دارد.


در اين مراسم همچنين آقاي مهندس كشفي سابقه‌اي از تشكيل دفاتر تجهيز منابع مالي و توسعه مشاركت در شركت‌هاي آب و فاضلاب و عملكردهاي كلي بدست آمده بيان نمودند. سابقه تشكيل اين دفاتر به سال 1384 برمي‌گردد كه در ابتدا در شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و سپس در سال 1390 در شركت‌هاي آب و فاضلاب شهري ايجاد گرديد. در زمينه مشاركت بخش غيردولتي تاكنون تعداد 77 قرارداد به روش BOO جهت ايجاد ظرفيت توليد 369 هزار مترمكعب آب در شبانه‌روز با اعتبار سرمايه‌گذاري بالغ بر 1350 ميليارد تومان، تعداد 35 قرارداد به روش BOT و ROT جهت ايجاد تأسيسات و تصفيه‌خانه آب و فاضلاب با اعتبار بالغ بر 1790 ميليارد تومان و تعداد 32 قرارداد به روش بيع متقابل جهت تكميل تأسيسات و احداث تصفيه‌خانه فاضلاب به ارزش 4141 ميليارد تومان منعقد گرديده است. در خصوص برنامه‌هاي سال جاري شركت مهندسي آبفا نيز جذب يك ميليارد دلار تسهيلات از بانك‌هاي توسعه IDB و AIIB، انجام مذاكره قراردادي و واگذاري 20 طرح جهت اجرا به روش فاينانس جاري، انجام مذاكره قراردادي و واگذاري 20 طرح جهت اجرا به روش BOO و BOT به ارزش حدودي 1000 ميليارد تومان، انجام مذاكره قراردادي و واگذاري 12 طرح جهت اجرا به روش بيع متقابل به ارزش حدودي 2000 ميليارد تومان و استفاده از روش‌هاي مشاركت عمومي - خصوصي در بخش بهره‌برداري تأسيسات آب و فاضلاب قرار دارد. ايشان همچنين در خصوص الزامات ايجاد تداوم در توسعه مشاركت بخش غيردولتي بر «فرهنگ‌سازي»، «آموزش» و «رفع خلاءهاي قانوني» تأكيد نمودند.


در ادامه مراسم آقاي مهندس جانباز به ظرفيت‌سازي در توسعه مشاركت عمومي - خصوصي پرداخت و تأكيد كرد: «ما بايد در خصوص آموزش نيروي انساني بيشتر كار كنيم، اينگونه نباشد كه پروژه‌هاي چند ميلياردي را به كسي بدهيم كه تخصص لازم نداشته باشد. ما بايد چارچوبي براي انتخاب مديران و كارشناسان داشته باشيم و بايد براي نيروي انساني در بخش سرمايه‌پذير يك تشخيص صلاحيت انجام دهيم و نيروهايي كه در اين حوزه مشغول كارند مسلط به موضوع باشند.

در مباحث آموزشي بايد از دستگاه‌هاي نظارتي نظير سازمان بازرسي و ديوان محاسبات دعوت نماييم. ما بايد اين مدل‌ها و شرايط جديد قراردادي را با هم كار كنيم؛ اگر ايراداتي در قرارداد دارند، ايرادات را برطرف نماييم. نبايد از ابتدا موانعي ايجاد كنيم.

در حال حاضر ما هر چه در بخش مشاركت كار كرده‌ايم در حوزه توسعه صنعت آب و فاضلاب كشور بوده است؛ رويكرد جديد ما بايد بگونه‌اي باشد كه در واگذاري بخش بهره‌برداري فعاليت كنيم. يك تيم هم اكنون قراردادها را كنترل مي‌كنند، مطمئن باشيد دستگاه‌هاي نظارتي به شما كمك مي‌كنند. ما بايد قراردادهايمان را مورد بازنگري قرار دهيم و بهسازي كنيم و در حفظ منافع قدم برداريم.»

آقاي جانباز همچنين به ضرورت خودگردان كردن پروژه‌ها اشاره نمود و افزود: «ما هنوز متكي به منابع دولتي هستيم در وانفسايي كه نفت زير 50 دلار است بايد چه كنيم؟

اگر دولت كمك كند امكان‌پذير است؛ اميدواريم سازمان برنامه و بودجه مسائل و چالش‌هاي تعرفه‌اي را حل كند تا ديگر وابسته به خريد تضميني محصول نباشيم و بتوانيم پروژه‌ها را بصورت خودگردان به پيش ببريم.»

وي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: «آب و فاضلاب كشور حوصله ورود به مسائل جديد را دارد ليكن دست و پاي ما بسته است. ما بايد توسعه مشاركت را در مقياس بزرگتري ببينيم و گسترش بدهيم به توسعه يك شركت و يك شهر.»

مدير عامل آب و فاضلاب كشور به ظرفيت‌هاي تبصره 19 قانون بودجه 1396 اشاره كرد و افزود: «ما در سال 1394 يك پولي را در يكي از بانك‌ها بلوكه كرديم اما به كساني كه  خود ما معرفي مي‌كرديم براي توسعه مشاركت تسهيلات پرداخت نمي‌كردند.»

آقاي جانباز از آمادگي حدود 2000 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري جديد در صنعت آب و فاضلاب كشور خبر داد و ضمن تشكر از جناب آقاي رستمي كه در جهت رفع چالش‌هاي واگذاري پروژه‌ها تلاش مي‌نمايند، اظهار اميدواري كرد كه مبادله قرارداد واگذاري پروژه‌ها جديد در جلسات آتي انجام شود.


در ادامه اين نشست از مديران نمونه دفاتر تجهيز منابع مالي و توسعه مشاركت استان‌ها در زمينه‌هاي مختلف اعم از قراردادهاي BOT، BOO و بيع متقابل تقدير بعمل آمد و نمايندگان استان‌ها به ارائه تجربيات و مشكلات و راهكارهاي خود پرداختند و همچنين كارگاه‌هاي آموزشي مرتبط نيز با موضوع تجارب موفق و ناموفق مشاركت در دنيا و آشنايي با قراردادهاي همسان فيديك برگزار گرديد.Powered by Tetis PORTAL