15 شهريور 1396 12:1:44
دومين نشست منطقه‌اي جهت تبادل تجربيات واگذاري پروژه‌ها به بخش غيردولتي
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان آذربايجان غربي ميزبان دومين نشست منطقه‌اي جهت تبادل تجربيات واگذاري پروژه‌ها به بخش غيردولتي

با هدف گذاري صورت گرفته توسط امور بنگاهها، شوراها و توسعه مشاركت مردمي سازمان برنامه و بودجه كشور، دومين نشست منطقه‌اي توسعه مشاركت عمومي - خصوصي به ميزباني سازمان برنامه و بودجه استان آذربايجان غربي در تاريخ 1396/06/13 با حضور مديران و كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان‌هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل و زنجان با هدف تبادل تجربيات بين استان‌ها و بازديد از پروژه‌هاي واگذار شده و قابل واگذاري استان برگزار شد.

اين جلسه با حضور نمايندگاني از اتاق بازرگاني ايران و اتاق بازرگاني آذربايجان غربي در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد. در نوبت صبح ابتدا از پروژه احداث مدول دوم تصفيه‌خانه شهر اروميه بازديد به عمل آمد و در جريان اين بازديد و طي نشستي كوتاه، مشكلات واگذاري اين طرح و طرح‌هاي مشابه بررسي و واكاوي شد. در ادامه از فرهنگسراي اروميه و ورزشگاه پانزده هزار نفري اروميه نيز بازديد شد و مشكلات و موانع واگذاري اين دو پروژه نيز مورد بررسي قرار گرفت.

جلسه هم‌انديشي مشاركت عمومي ـ خصوصي كه عصر روز دوشنبه 13 شهريور ماه برگزار شد با ارائه گزارش واگذاري و طرح مشكلات و موانع پيش رو براي اجراي پروژه‌هاي مشاركت عمومي – خصوصي آغاز شد. در اين راستا روساي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان‌هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، زنجان و نيز معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل به طرح مشكلات و ارائه پيشنهاداتي جهت رفع مشكلات موجود و نيل به وضعيت مطلوب پرداختند.

در اين جلسه رييس امور بنگاهها، شوراها و توسعه مشاركتهاي مردمي سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به عملكرد خوب دستگاههاي اجرايي كشور در واگذاري بيش از 4000 پروژه در سال 1395 به هدف گذاري صورت گرفته در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي واگذاري 3000 پروژه ملي و استاني در سال1396 خبر داد و افزود: دولت يكسري وظايف محدود حاكميتي دارد و بايد براي ساير موارد، راه را براي فعاليت بخش خصوصي هموار نمايد.

محمد رضا رستمي تاكيد كرد: تجربه جهاني نشان ميدهد بسياري از كشورهايي كه از لحاظ تامين منابع مالي غني بوده و محدوديتي نداشته اند نيز مشاركت با بخش خصوصي را در اجراي پروژه‌ها در اولويت قرار داده اند

از نكات حائز اهميت جلسه حضور نمايندگاني از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق بازرگاني آذربايجان غربي بود. رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي آذربايجان غربي با اشاره به اينكه مهم‌ترين عامل شكوفايي اقتصاد امنيت سرمايه‌گذاري است تاكيد كرد: بخش خصوصي زماني پا به عرصه مي‌گذارد كه امنيت اقتصادي در كشور حاكم باشد. وي در ادامه با بيان اينكه امنيت كشور تابع اقتصاد است گفت: هرچه كسب و كار پررونق‌تر و نرخ اشتغال بالاتر باشد موارد تهديدكننده امينت اجتماعي به‌طور محسوس كاهش مي‌يابد. انتظار در پايان به بحث توسعه زيرساخت و اهميت آن در توسعه اقتصادي پرداخت و گفت: كليد اقتصاد و برنامه‌ريزي در دستان سازمان برنامه و بودجه كشور است و اين سازمان نقش غيرقابل انكاري در اين زمينه ايفا مي‌كند. در ادامه حق‌جو دبير اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي آذربايجان غربي با تاكيد بر لزوم اعتماد بخش خصوصي و دولت اظهار داشت: بيش از اينكه بخش خصوصي به دولت بي‌اعتماد باشد اين دولت است كه به بخش خصوصي روي خوش نشان نداده است و مي‌بينيم كه هرجا دولت نرمش نشان داده، بخش خصوصي با قدرت به كمك دولت آمده و همكاري‌هاي ارزشمندي شكل گرفته است. در نهايت نيما امينيان فعال بخش خصوصي و نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با اشاره با اينكه هر تغييري و هر دوران گذاري با چسبندگي‌هايي از سوي هر دو بخش خصوصي و دولتي مواجه مي‌شود اظهار داشت: تلاش‌هاي سازمان برنامه و بودجه در راستاي كاهش چسبندگي و نهادينه‌سازي مشاركت بخش دولتي با بخش خصوصي قابل تقدير است. امينيان همچنين اظهار كرد: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در نظر دارد 36 همايش با مشاركت بخش خصوصي و صاحبان صنايع گوناگون در 34 اتاق كشور و دو همايش در تهران برگزار كند.

بر اساس برنامه زماني پيش بيني شده مقرر است سومين نشست منطقه‌اي در مهرماه سال جاري برگزار گردد.Powered by Tetis PORTAL