11 ارديبهشت 1396 8:31:32
ابوالفضل موسوي بيوكي:عضوكميسيون عمران مجلس
مشاركت مردمي تكميل پروژه هاي نيمه تمام عمراني را درپي دارد/ مردم پايه گذاران اصلي تحقق شعار سال
عضوكميسيون عمران مجلس لازمه تحقق شعار سال را استفاده بيشتر از مردم و سرمايه هاي آن ها خواند و گفت: براي ايجاد اشتغال بايد با سرمايه هاي مردم پروژه هاي عمراني را تكميل كرد.

ابوالفضل موسوي بيوكي درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاري خانه ملت،بااشاره به ضرورت هاي پيش روي كشور براي تحقق شعار سال، گفت: توجه به مردم و ظرفيت ها و سرمايه هاي آن ها مي تواند اقتصاد ملي را از همه جوانب رشد دهد.

نماينده مردم يزد درمجلس شوراي اسلامي،با بيان اينكه اكنون يكي از چالش هاي اصلي كشور ،وجود تعداد زيادي از پروژه هاي نيمه تمام است كه در نقاط مختلف كشور پراكنده شده اند، افزود: تكميل اين پروژه ها مي تواند ايجاد اشتغال در گستره وسيع براي اقشار مختلف جامعه داشته باشد.

نبود منابع مهم ترين معضل نيمه كاره رها شدن پروژه هاي عمراني است

وي با تاكيد بر اينكه نبود منابع مهم ترين معضل نيمه كاره رها شدن پروژه هاي عمراني است، تصريح كرد: متاسفانه با معضل نبود منابع بسياري از پروژه هاي نيمه كاره فرسوده شده و بار مالي بيشتري را بر كشور تحميل مي كنند.

موسوي بيوكي ادامه داد: استفاده از منابع خُرد و كلان مردم به صورت مستقيم به ايجاد اشتغال براي آن ها منجر خواهد شد؛زيرا با احياي پروژه هاي عمراني بسياري از مشاغل از ركود فعلي خارج شده و بسياري از جوانان صاحب  شغل مي شوند.

حمايت از دولت براي تكميل پروژه هاي عمراني از اولويت هاي كميسيون عمران مجلس

اين نماينده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اولويت هاي كميسيون عمران مجلس در سال جاري، گفت: حمايت از دولت براي تكميل پروژه هاي عمراني، ايجاد بستر مناسب براي حضور بخش خصوصي در بهبود حمل و نقل ريلي، هوايي، دريايي و جاده اي و همچنين ساماندهي بازار مسكن از مهم ترين اولويت هاي اين كميسيون براي سال جاري است.

عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر اينكه مردم ،پايه گذاران اصلي تحقق "اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال" هستند، تصريح كرد: دولت با فعال سازي بخش خصوصي و همچنين واگذاري بسياري از حوزه ها به اين بخش،مي تواند توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور را تسهيل كندPowered by Tetis PORTAL