28 فروردين 1396 9:30:32
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان لرستان: تنها راه كار توليد و اشتغال سرمايه گذاري بخش خصوصي است
به گزارش خبرنگارخبرگزاري برنا از لرستان ، علي هادي چگني  در هشتمين جلسه هماهنگي برگزاري كنفرانس فرصت هاي سرمايه گذاري افزود: تجربه دنيا ثابت كرده بخش خصوصي مي تواند بهتر از دولت عرصه اقتصاد را به دست بگيرد.

  در كشورهاي توسعه يافته، همواره بخش خصوصي زمينه اشتغال و توليد را فراهم مي سازد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در ادامه به اهميت برگزاري كنفرانس فرصت هاي سرمايه گذاري اشاره كرد و افزود: برگزاري اين كنفرانس مي تواند استان را به خوبي براي سرمايه گذاران خارجي معرفي نمايد.

وي اظهار داشت: اين كنفرانس در ۳۱ فروردين ماه و ۱ ارديبهشت ماه سال جاري در سالن همايش دانشگاه لرستان با حضور حداقل ۱۵ سفير از كشورهاي خارجي و همچنين سرمايه گذاران غير بومي و خارجي برگزار مي شود.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي لرستان به جزئيات اين كنفرانس پرداخت و افزود: پوسترهاي تبليغاتي كه استان را معرفي مي كند، طراحي و چاپ شده، مقالات محققان دريافت و سرمايه گذاراني كه شناسايي شدن در حال دعوت شدن هستند.

چگني تصريح كرد: تاكنون ۱۲ سفير از كشورهاي خارجي اعلام حضور كردند و پيش بيني مي شود كه ظرف روزهاي آينده به بيش از ۱۵ نفر برسند.

وي از برپايي دو نمايشگاه نيز در حاشيه اين كنفرانس اشاره كرد و گفت: برپايي دو نمايشگاه در دستور كار قرار خواهد گرفت كه يكي نمايشگاه سنتي براي معرفي فرهنگ لرستان است و ديگري نمايشگاه توانمدي هاي استان است.

وي افزود: پوسترهاي تبليغاتي كه استان را معرفي مي كند، طراحي و چاپ شده، مقالات محققان دريافت و سرمايه گذاراني كه شناسايي شدن در حال دعوت شدن هستند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي از احداث دو نمايشگاه نيز در اين كنفرانس اشاره نمود و گفت: برپايي دو نمايشگاه در دستور كار قرار خواهد گرفت كه يكي نمايشگاه سنتي جهت معرفي فرهنگ لرستان است و ديگري نمايشگاه توانمدي هاي استان مي باشد.
وي افزود: هدف از برپايي اين دو نمايشگاه علاوه بر معرفي فرهنگ و توانمندي هاي استان، زمينه استقبال سرمايه گذاران و سرمايه گذاري در عرصه هاي مختلف با توجه به ظرفيت هاي استان مي باشد.Powered by Tetis PORTAL