17 فروردين 1395 13:22:16
اصلاحات مورد نظر دستگاه‌هاي اجرايي پيرامون دستورالعمل شرايط واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد

اطلاعيه

نظر به اينكه مقرر است در فروردين‌ماه سال‌جاري اصلاحات مورد نظر دستگاه‌هاي اجرايي پيرامون دستورالعمل شرايط واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد، نيمه ‌تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري موضوع ماده (27) قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به شماره 142600 مورخ 4/7/1394 شوراي محترم اقتصاد مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد از تمامي صاحب نظران و دستگاه‌هاي اجرايي دعوت مي‌شود نقطه نظرات خود را به امور بنگاه‌ها، شوراها و توسعه مشاركت‌هاي مردمي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال نمايند.

همچنين دريافت نقطه نظرات از طريق ايميل Rajaei@mporg.ir نيز امكان‌پذير مي‌باشد.Powered by Tetis PORTAL